درباره و تماس با ما

منیرالدین سیاحی زاده

سلام

من منیرالدین سیاحی زاده هستم .در این سایت در تلاشم تا با ارائه آموزشهای کاربردی و به روز به شما خدمت کنم تا بتوانید تعادل مدیرت مالی در زندگی تان را بدست بگیریید.