قوانین و مقررات

عضویت در سایت ما رایگان است.در این مرحله با وارد کردن اطلاعات لازم مانند نام ونام خانوادگی ،رمز عبور و آدرس پست الکترونیکی لینک تائید عضویت به ایمیل آنان ارسال می شود وکاربران با کلیک نمودن آن،مراحل عضویت را تائید می کنند.