تمام مطالب دسته بندی: مقالات
تعادل در وضعیت مالی

تعادل در وضعیت مالی

ساختن یک زندگی ایده آل از نظر مالی نیازمند تدبیر  و آموزش حرفه ای است ،هدایت این مسیر به سمت آرامش و احساس امنیت ،دغدغه و مهارتی غیر قابل انکار و از جمله ضروریات است. مهم‌ترین دلیل  بارها شده که از خودمان در باره پول و فرایند ها ی برنامه ریزی آن پرسیده ایم اما هنگام عمل که فرا می رسد اکثر مردم اقدامی انجام نمی دهند و زحمت برداشت قدمی به خود نمی دهند که به رویای آزادی مالی در زندگی خود برسند. انکار اوضاع احساس بی تفاوتی برای یک وضعیت نامطلوب مالی درست مانند  وقتی است در که حال چاق شدن هستید ولی آن را به سختی انکار می کنید،بالا رفتن شماره لباس خود را به وضوح می […]

وضعیت مالی خود را چگونه ارزیابی می کنید؟

وضعیت مالی خود را چگونه ارزیابی می کنید؟

آگاهی از وجود مشکل ،نود درصد از مشکل را حل می کند.الگو های پول خرج کردن و نوع تفکر ما نسبت به این موضوع و تعریف سطح استاندارد داشتن وضعیت مالی معمولی،خوب وعالی برای رسیدن به جایگاه و موقعیت مالی واقعی بسیار اثر گذر است.

1 2 3